Een verhaal over de Vader!


De liefde van God

In de verhalen en tekeningen van de serie “50 Tinten Hemelsblauw” komt de liefde van God
naar voren. En daarbij komen ook vaak Bijbelteksten te pas. De titel van de serie verhalen met tekeningen verwijst naar de film “50 Tinten Grijs”, die gaat over macht en over misbruik. Door dergelijke dingen kunnen veel mensen de weg kwijt raken in hun relatie. Een goede intieme relatie is niet gebaseerd op machtspelletjes.
Wil je weten wat het verschil is tussen de liefde van God en natuurlijke, menselijke liefde?
Download hier een vergelijking die veel duidelijk maakt!

 

God zegt:

“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles hoopt ze in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13: 4-7)


 

 

 

 

De Vader

 

Dit is een heel ander soort tekening als die ik normaal maak.
Ik zag een visioen van de Vader.
Daarna heb ik geprobeerd het te tekenen.
Verhaal 13 gaat hierover.

 


 


Verhalen

Sommige verhalen zijn voor kinderen. Andere zijn samen te lezen.
Deel 1 t/m 3 zijn gemaakt als kleine boekjes (A5). De andere zijn gewoon op A4.
In de meeste verhalen vind je ook tekeningen.

 

Deel 1: “Een Wonder!”, is hier te downloaden.
Deel 2:“Jona en de vis”, is een verhaal voor kinderen.
Deel 3: “De Hemel” is nu ook hier beschikbaar.

 

Deel 4: “Een bijzondere ervaring” is hier.
Deel 5: “In de diepte” is hier te downloaden.
Deel 6: “Een Teken” is hier te vinden.
Deel 7: “Vergeving” vind je hier.
Deel 8: “Reishistorie” is nu ook hier beschikbaar.
Deel 9: “Slakje”, is een gedicht/verhaal voor kinderen.
Deel 10: “Dicht bij God.” Download.
Deel 11: Bijbelteksten: “Leiderschap en de rol van de vrouw.” Download.
Deel 12: “Getuigenis van mijn bevrijding.” Download.
Deel 13: “De Vader” Download.
Deel 14: “Dichtbij het doel.” Download.
Deel 15: “Wat God niet wil.” Download.

 

 


Hoi, ik ben Joy

 

Soft pastel op papier van gerecycled katoen
20 x 14 cm

In de eerste drie verhalen ben ik de verteller.
Maar vanaf verhaal vier vertelt Luus zelf!


Hoe het kwam

In augustus 2013 begon
ik met tekeningen in zacht pastel. Een kist vol teke-
ningen heb ik gemaakt.
Ik had de tekeningen al een tijd op de website staan.
Toen begreep ik dat ze onderdelen van korte verhalen zijn.
Het eerste verhaal was
af in 2015. En nu zijn er
al veertien. Maar er komen nog meer verhalen en tekeningen aan!

 

 

 

 

 


 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.