Verhalen over “50 Tinten Hemelsblauw”


De liefde van God

In de verhalen en tekeningen van de serie “50 Tinten Hemelsblauw” komt de liefde van God
naar voren. En daarbij komen ook vaak Bijbelteksten te pas. De titel van de serie verhalen met tekeningen verwijst naar de film “50 Tinten Grijs”, die gaat over macht en over misbruik. Door die film kunnen veel mensen de weg kwijt raken in hun relatie. Een goede intieme relatie is niet gebaseerd op machtspelletjes. God zegt:

“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles hoopt ze in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13: 4-7)

Deel 1: “Een Wonder!”, is tijdelijk hier te downloaden.
Deel 2: “Jona en de vis” vind je hier.
Deel 3: “De Hemel” is nu ook hier beschikbaar.
Deel 4: “Een bijzondere ervaring” is tijdelijk hier te downloaden.
Deel 5: “In de diepte” is tijdelijk hier te downloaden.
Deel 6: “Een Teken” is tijdelijk hier te downloaden.
Deel 7: “Vergeving” vind je hier.
Deel 8: “Reishistorie” is nu ook hier beschikbaar.

Hoi, ik ben Joy

 

Soft pastel op papier van gerecycled katoen
20 x 14 cm

In de eerste drie verhalen ben ik de verteller.
Maar vanaf verhaal vier vertelt Luus zelf!


Verhalen

In augustus 2013 begon
ik met tekeningen in zacht pastel. Een kist vol teke-
ningen heb ik gemaakt.
Ik had ze al een tijd op de website staan.
Toen begreep ik dat de tekeningen onderdelen van korte verhalen zijn.
Het eerste verhaal was af in 2015. En nu zijn er al vijf. Maar er zit nog meer in de koffer dus er komen nog meer verhalen aan!

 

 

 

 

 


 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.