Redding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
(Handelingen 2:47)


 

Faam777.Hulpdienst!


 

Wij bieden, via e-mail, persoonlijke hulp bij storing vanuit de geestelijke wereld.


- Advies over het omgaan met de deze problemen met hulp van God.
- Hulp door bidden in Naam van Jezus.

 

Persoonlijke band met God

Faam777.Hulpdienst geeft ook advies, over hoe je een persoonlijke band met God kunt opbouwen. Daarna heb je onze hulpdienst niet meer nodig! God is namelijk altijd bij de hand
om je te helpen. Dat is toch super!

 

Bijbel

De Bijbel is de gebruiksaanwijzing voor het leven. Daar staat volgens God alles in wat we nodig hebben en de kennis is tijdloos. Blijvend. Handig toch in deze tijd?
Ik zou niet meer zonder willen. Uitleg over een simpele manier om de Bijbel te gebruiken voor moeilijke vragen, is beschreven op deze pagina, net boven het plaatje van de boekenkast.

 

Meer contact met God
Luisteren naar God is natuurlijk erg belangrijk als je een betere relatie met hem wilt krijgen.
Joyce Meyer heeft een boek geschreven over “Hoe je Gods stem kunt horen”. Echt een aanrader!
Je kunt ook de Checklist van de eerste hoofdstukken van haar boek downloaden, als je meteen wilt beginnen met beter luisteren. Je kunt dan in een paar minuten zien, wat je al goed doet en waar je aan zou kunnen werken. Ik heb er zelf zoveel aan gehad! Het is zo fijn van hem te horen en zo leuk! Vaak vertelt God mij ook iets over zijn plan voor de toekomst. God heeft een plan voor iedereen!
Je kunt van hem horen via zijn Woord, de Natuur, Mensen, Omstandigheden, Vrede, Wijsheid, Wonderen, Dromen, Visioenen, een Zeker Weten diep van binnen, zijn Zachte stille stem, een Hoorbare stem, je Geweten, Verlangens... En er zijn vast nog wel meer manieren om van God te horen. De Checklist is helemaal aan te raden; maar er moet niks hoor! We hebben van God een vrije wil gekregen.

 

Gratis
De hulp wordt gratis aangeboden. Als je een probleem hebt is het belangrijk dat je het zo goed mogelijk opschrijft. Meestal heb je dezelfde dag antwoord. Gewoon wat informatie vragen kan natuurlijk ook.
Wil je mailen naar Faam777.Hulpdienst? Klik dan hier.

 

 Bijbelteksten over Redding / Bevrijding

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. (2 Korintiërs 2: 7-8)

 

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God...
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
(1 Johannes 4: 1-3 en 15)

 

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.
(De brief aan de Kolossenzen 2:8)


Wat je zelf allemaal kunt doen!


Gebed om redding
God zelf is natuurlijk de beste hulp tegen problemen in de geestelijke wereld. Daarom heb ik op de homepage al een gebed aangeraden. Daar wordt gebeden Naam van Jezus. Een slechte geest verdwijnt dan. Met open ogen bidden helpt beter als je last van storing hebt. Ook het Onze Vader, te vinden in het Evangelie van Matteüs 6: 9-13 heeft me al eens heel goed geholpen. Je kunt natuurlijk ook gewoon spreken met God. Je kunt vragen: God is dit van u? Als het niet van God is verdwijnt het.

 

Muziek
Het volgende lied is ook aan te raden: Schuilplaats (Bundel Opwekking nr. 756). In het gedeelte hieronder over boeken vind je ook een boek over bidden van Watchman Nee. Een dun boekje met heel veel informatie. Daar leerde ik bijvoorbeeld van, hoe je kunt bidden in Naam van Jezus, als je in het nauw zit. Als je in Jezus gelooft heb je namelijk van hem een machtiging gekregen om in Zijn Naam dingen te doen. Hij vertrouwt ons dus volledig! Daar gaat ook het volgende lied over. Wie vrees ik nog (Opwekking 760). O ja, wist je dat je voor de strijd ook een speciale wapenuitrusting aan kunt trekken? Daar gaat de volgende bijbeltekst over. Over de basis-dingen van het geloof die je nodig hebt in de strijd tegen het kwaad.

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. (Efeziërs 6: 11-17)


Boekje met de vingerafdrukken van God
Niet alles wat je hoort of ziet is van God.
Het moet kloppen met de Bijbel. Een harmonieus gevoel geven en afstemming met God. Het richt je niet op jezelf. Als het niet van God is voel je onrust.
Misschien heeft God je wel eens iets moois gezegd of heeft hij je ergens van genezen. Het kan ook zijn dat hij je dingen laat zien door een lied, of in een visioen of droom. Er zijn misschien Bijbelteksten die je bijzonder aanspreken of bijzonder mooie dingen die je hebt meegemaakt. Andere mensen hebben soms een bericht van God voor je.
Die mooie dingen in je leven zijn de vingerafdrukken van God. Als je die opschrijft in een apart boekje of zo dan kun je je daar in moeilijke dagen aan vasthouden. God houdt van je. Dat kun je ook lezen in Vaders Liefdesbrief.
God is in je leven aanwezig. En Jezus is altijd bij je hoor. Je hoeft niks zelf op te lossen.
Als je niet weet wat je in je boekje kunt schrijven, dan kun je opschrijven wat je voelde, toen je je hart had opengesteld voor Vaders Liefdesbrief... Ik was toen zo ontroerd, ik moest huilen. Dat is beter dan doen of er niets aan de hand is hoor.

Jezus zei: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” (Matteus 5: 4)


Het raadplegen van de Bijbel bij moeilijke vragen


Broeder Johan, van de Broeders van Sint Jan, gaf mij het volgende advies. “Dit is één van de vele niveaus waarop je de Bijbel kunt lezen. Bij het raadplegen van de Bijbel voor moeilijke vragen: eerst zorgen voor innerlijke vrede. En het gaat niet om zelfvertrouwen maar om Godsvertrouwen.” Als je met God wilt spreken, maar je hoort hem niet, kun je gewoon de Bijbel opendoen.
Dat is immers Gods Woord! En hij heeft gezegd dat daar niets meer bij hoeft, dus het antwoord
op alle vragen staat erin. God zal vast nooit iets vergeten toch? Maar het is daarbij wel van het grootste belang dat je vertrouwen in God hebt, zoals Broeder Johan zei.

 

a. Ik neem een Bijbel waar niets is bijgeschreven en waarin geen gedeelten zoveel zijn gelezen dat hij daar gemakkelijk openvalt of zo iets.
b. Zelf schrijf ik wel eerst de vraag op, altijd. Want als je de vraag niet meer precies weet kun je
ook geen precies antwoord verwachten.
c. Het is heel belangrijk dit rustig aan te pakken. (Ik zet mijn leesbril af)
d. Ik concentreer me op de vraag en doe met mijn ogen dicht de Bijbel ergens open.
e. Dan let ik op waar mijn oog het eerst op valt. (En zet mijn bril weer op) Meestal staat daar dan het antwoord. Soms snap ik er niks van, maar wordt het een paar dagen later duidelijk.

 

Als het helemaal niet lukt probeer ik mijn vraag eenvoudiger te stellen. Want als je bijvoorbeeld vraagt: “God moet ik dit wel of niet doen?” Dan is dat geen handige vraag. Er zit ja en nee in. Beter is dan: “God wilt u dat ik dit doe?” Dan kan hij met ja of nee antwoorden. Soms moet je wel een tijdje wennen aan de werkwijze. En als je geen bril draagt moet je misschien iets anders verzinnen waardoor je niet kijkt waar je bent terechtgekomen en daar dan een tekstje zelf gaat uitzoeken. Het is de bedoeling dat God je leidt naar een tekst die voor jou van toepassing is.
Nou, veel succes hoor!

 


Het Boek, meer boeken en ook nog verhalen...

De Bijbel

Wist je dat die eigenlijk een bibliotheek van 66 boeken is? De bibliotheek bestaat uit 2 delen: Het deel vóór Jezus is het Oude Testament, en dan komt het Nieuwe Testament. Van De Bijbel zijn veel vertalingen en diverse vormen, je kunt kijken welke je het best bevalt. Bijvoorbeeld bij een christelijke boekhandel zoals Ichtus-Boekhandel. Daar vind je bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die is gemaakt door een groep van mensen uit de protestante en uit de RK kerk. Maar er is ook een Bijbel in gewone taal en er bestaat zelfs een Metal Bijbel!

Christa en Dirk Lüling: Hooggevoeligheid, een miskende gave

Is te bestellen bij: CLC

Watchman Nee: De Gebedsdienst van de Gemeente

Dit is een boek over bidden met gezag. Zo kun je optreden tegen de boze. Daar heb ik binnenkort meer informatie over.
Het boek is te bestellen bij: Gospel.nl

George Verwer: Honger naar echtheid

Dit boek heeft mij erg geholpen om de Bijbel te begrijpen. Het is te bestellen bij OM Bookshop


kruis

“50 Tinten Hemelsblauw” verhalen!


 

 

 

Een serie verhalen over de liefde van God, met illustraties. Zij zijn meestal bedoeld voor voor volwassenen. Enkele zijn geschikt voor kinderen. Ik heb zelf altijd veel vreugde gevonden in mijn creatieve werk. Ik hoop dat anderen er ook troost en bemoediging in zullen vinden. Wilt u meer weten? Klik op het plaatje, dan kom je op de pagina verhalen. 

© Alle foto's van schilderijen op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.