Redding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
(Handelingen 2:47)


 

Nieuw: Faam777.Hulpdienst!


 

Wij bieden, via e-mail, persoonlijke hulp bij storing vanuit de geestelijke wereld.

- Advies over het omgaan met de deze problemen met hulp van God.
- Hulp door bidden in Naam van Jezus.

 

Persoonlijke band met God

Faam777.Hulpdienst geeft ook advies, over hoe je een persoonlijke band met God kunt opbouwen. Daarna heb je onze hulpdienst niet meer nodig! God is namelijk altijd bij de hand
om je te helpen. Dat is toch super!

En er is ook een gebruiksaanwijzing voor het leven. De Bijbel! Handig toch in deze tijd?
Ik zou niet meer zonder willen.

 

Pagina Redding

Je ziet op deze pagina dingen, die je mogelijk bruikbaar vindt. Mocht je iets niet begrijpen of zo, dan kun je ook een mail sturen.

 

Gratis
De hulp wordt gratis aangeboden. Als je hulp of advies of nodig hebt is het belangrijk dat je het probleem zo goed mogelijk opschrijft. Meestal heb je dezelfde dag antwoord.

 

Wil je mailen naar Faam777.Hulpdienst? Klik dan hier.

 Bijbelteksten over Redding / Bevrijding

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. (2 Korintiërs 2: 7-8)

 

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God...
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
(1 Johannes 4: 1-3 en 15)

 

Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus.
(De brief aan de Kolossenzen 2:8)

Wat je zelf allemaal kunt doen!


Gebed om redding
God zelf is natuurlijk de beste hulp tegen problemen in de geestelijke wereld. Daarom heb ik op de homepage al een gebed aangeraden. Daar wordt gebeden Naam van Jezus. Een slechte geest verdwijnt dan. Met open ogen bidden helpt beter als je last van storing hebt. Ook het Onze Vader, te vinden in het Evangelie van Matteüs 6: 9-13 heeft me al eens heel goed geholpen. Je kunt natuurlijk ook gewoon spreken met God. Je kunt vragen: God is dit van u? Als het niet van God is verdwijnt het.

 

Het volgende lied is ook aan te raden: Schuilplaats (Bundel Opwekking nr. 756). In het gedeelte hieronder over boeken vind je ook een boek over bidden van Watchman Nee. Een dun boekje met heel veel informatie. Daar leerde ik bijvoorbeeld van, hoe je kunt bidden in Naam van Jezus, als je in het nauw zit. Als je in Jezus gelooft heb je namelijk van hem een machtiging gekregen om in Zijn Naam dingen te doen. Hij vertrouwt ons dus volledig! Daar gaat ook het volgende lied over. Wie vrees ik nog (Opwekking 760). O ja, wist je dat je voor de strijd ook een speciale wapenuitrusting aan kunt trekken? Daar gaat de volgende bijbeltekst over. Over de basis-dingen van het geloof die je nodig hebt in de strijd tegen het kwaad.

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. (Efeziërs 6: 11-17)


Boekje met de vingerafdrukken van God
Niet alles wat je hoort of ziet is van God.
Het moet kloppen met de Bijbel. Een harmonieus gevoel geven en afstemming met God. Het richt je niet op jezelf. Als het niet van God is voel je onrust.
Misschien heeft God je wel eens iets moois gezegd of heeft hij je ergens van genezen. Het kan ook zijn dat hij je dingen laat zien door een lied, of in een visioen of droom. Er zijn misschien Bijbelteksten die je bijzonder aanspreken of bijzonder mooie dingen die je hebt meegemaakt. Andere mensen hebben soms een bericht van God voor je.
Die mooie dingen in je leven zijn de vingerafdrukken van God. Als je die opschrijft in een apart boekje of zo dan kun je je daar in moeilijke dagen aan vasthouden. God houdt van je. Dat kun je ook lezen in Vaders Liefdesbrief.
God is in je leven aanwezig. En Jezus is altijd bij je hoor. Je hoeft niks zelf op te lossen.
Als je niet weet wat je in je boekje kunt schrijven, dan kun je opschrijven wat je voelde, toen je je hart had opengesteld voor Vaders Liefdesbrief... Ik was toen zo ontroerd, ik moest huilen. Dat is beter dan doen of er niets aan de hand is hoor.

Jezus zei: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” (Matteus 5: 4)


Het raadplegen van de Bijbel bij moeilijke vragen


Broeder Johan, van de Broeders van Sint Jan, gaf mij het volgende advies. “Dit is één van de vele niveaus waarop je de Bijbel kunt lezen. Bij het raadplegen van de Bijbel voor moeilijke vragen: eerst zorgen voor innerlijke vrede. En het gaat niet om zelfvertrouwen maar om Godsvertrouwen.”

 

Als je met God wilt spreken, maar je hoort hem niet, kun je gewoon de Bijbel opendoen.
Dat is immers Gods Woord! En hij heeft gezegd dat daar niets meer bij hoeft, dus het antwoord
op alle vragen staat erin. God zal vast nooit iets vergeten toch? Maar het is daarbij wel van het grootste belang dat je vertrouwen in God hebt, zoals Broeder Johan hierboven zei.

 

a. Ik neem een Bijbel waar niets is bijgeschreven en waarin geen gedeelten zoveel zijn gelezen dat hij daar gemakkelijk openvalt of zo iets.
b. Zelf schrijf ik wel eerst de vraag op, altijd. Want als je de vraag niet meer precies weet kun je
ook geen precies antwoord verwachten.
c. Het is heel belangrijk dit rustig aan te pakken. (Ik zet mijn leesbril af)
d. Ik concentreer me op de vraag en doe met mijn ogen dicht de Bijbel ergens open.
e. Dan let ik op waar mijn oog het eerst op valt. (En zet mijn bril weer op) Meestal staat daar dan het antwoord. Soms snap ik er niks van, maar wordt het een paar dagen later duidelijk.

 

Als het helemaal niet lukt probeer ik mijn vraag eenvoudiger te stellen. Want als je bijvoorbeeld vraagt: “God moet ik dit wel of niet doen?” Dan is dat geen handige vraag. Er zit ja en nee in. Beter is dan: “God wilt u dat ik dit doe?” Dan kan hij met ja of nee antwoorden. Soms moet je wel een tijdje wennen aan de werkwijze. En als je geen bril draagt moet je misschien iets anders verzinnen waardoor je niet kijkt waar je bent terechtgekomen en daar dan een tekstje zelf gaat uitzoeken. Het is de bedoeling dat God je leidt naar een tekst die voor jou van toepassing is.
Nou, veel succes hoor!

 

Het Boek, meer boeken en ook nog verhalen...

De Bijbel

Wist je dat die eigenlijk een bibliotheek van 66 boeken is? De bibliotheek bestaat uit 2 delen: Het deel vóór Jezus is het Oude Testament, en dan komt het Nieuwe Testament. Van De Bijbel zijn veel vertalingen en diverse vormen, je kunt kijken welke je het best bevalt. Bijvoorbeeld bij een christelijke boekhandel zoals Ichtus-Boekhandel. Daar vind je bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die is gemaakt door een groep van mensen uit de protestante en uit de RK kerk. Maar er is ook een Bijbel in gewone taal en er bestaat zelfs een Metal Bijbel!

Christa en Dirk Lüling: Hooggevoeligheid, een miskende gave

Is te bestellen bij: CLC

Watchman Nee: De Gebedsdienst van de Gemeente

Is te bestellen bij: Gospel.nl

George Verwer: Honger naar echtheid

Is te bestellen bij OM bookshop

kruis

“50 Tinten Hemelsblauw” verhalen!

 

 

 

Deel 1: “Een Wonder!”
Deel 2: “Jona en de vis”
Deel 3: “De Hemel”
Deel 4: “Bijzondere ervaring”
Een serie verhalen met illustraties voor volwassenen. Kinderen hebben er mogelijk wat extra uitleg bij nodig. Ik heb zelf altijd veel vreugde gevonden in mijn creatieve werk. Ik hoop dat anderen er ook troost en bemoediging in zullen vinden. Wilt u meer weten? Klik op het plaatje.


Kom je er alleen niet uit?

Dan heb je er andere mensen bij nodig. Je denkt misschien dat het zwak is om hulp te vragen, maar het is juist sterk en moedig als je dat durft te doen! Misschien heb je nooit gesproken over
je probleem. Ga ervoor. Het zal je verbazen wie je komt ondersteunen!


Online persoonlijke hulp
Stichting e-pastoraat
Hier kun je professionele hulp krijgen via e-mail. Het maakt niet uit wie je bent.
Je bepaalt zelf het onderwerp. Dit onderwerp is bijvoorbeeld geloofsverdieping, zelfbeeld, verslaving, seksualiteit of eenzaamheid. En je krijgt een vast contactpersoon voor 8 weken.
De hulp is gratis en wordt gegeven vanuit een protestante levensvisie.

 

Ik zoek God
Hier vind je en online cursus van 5 weken over Iemand die al 2000 jaar boeit. Hier kun je ontdekken wie Jezus is en wat hij voor ons vandaag betekent.
Je kunt ook alle vragen stellen die je hebt over geloven, bidden, lijden, sterven, liefde, God, Kerk… De cursus is gratis en duurt
5 weken. Je krijgt een persoonlijke e-coach. De e-coach is katholiek.

 

 

 

Privé gesprekken
Bij een kerk kun je gesprekken krijgen als je in de problemen zit. Wanneer je erover denkt naar een kerk te gaan, raad ik je aan om God te vragen welke kerk voor jou het beste is.
Vind je dat moeilijk? Misschien ken je mensen waarvan je weet dat ze naar de kerk gaan.
Mij is het goed bevallen, om iemand die ik vertrouw te vragen, waar hij denkt dat ik het beste terecht kan. En ik dacht dat ze mij dan wel naar hun eigen kerk zouden sturen, maar dat was niet het geval! Bijzonder he.

Broeders van Sint Jan: De broeders geven hulp aan iedereen. Ook bij allerlei persoonlijke problemen. Je moet er wel om vragen; ze bieden zich niet uit zichzelf aan. Ik heb veel hulp van hen mogen ontvangen.
Misschien vind je een privé gesprek juist lastig en zit je liever in een groep. Bij de broeders krijg je ook de kans om vrienden te maken om samen op weg te gaan! En in de JohannesAcademie kun je zoeken naar waarheid. Je vindt de broeders in Den Haag en in Utrecht.

Er zijn nog vele andere bijeenkomsten en cursussen in Nederland!

 

Cursus over God: Alpha cursus
Alpha bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Je hoeft er geen christen voor te zijn. Het is gratis, gezellig en zonder gedoe!
Meer dan 29 miljoen mensen wereldwijd hebben de Alpha cursus gedaan. Het is ontstaan binnen de Protestante kerk maar de cursus wordt ook in de Katholieke kerk gedaan. In Nederland hebben ruim 250.000 mensen de Alpha gedaan. Alpha wordt gegeven in kerken, cafés, studenten- verenigingen, jongerenclubs en zelfs in gevangenissen. Alpha is gratis en dat is meestal inclusief een maaltijd!
Op de volgende websites kun je zien waar zoiets bij jou in de buurt plaatsvindt. Je kunt naar de Alpha bij een Protestante kerk of bij een Katholieke kerk.


Boekje met de vingerafdrukken van God
Misschien heeft hij je wel eens iets moois gezegd of heeft hij je ergens van genezen. Het kan ook zijn dat hij je dingen laat zien door een lied, of in een visioen of droom. Er zijn misschien Bijbelteksten die je bijzonder aanspreken of bijzonder mooie dingen die je hebt meegemaakt.
Niet alles wat je hoort of ziet is van God. Het moet kloppen met de Bijbel. Een harmonieus gevoel geven en afstemming met God. Het richt je niet op jezelf. Als het niet van God is voel je onrust.
Maar Jezus is altijd bij je hoor. Je hoeft niks zelf op te lossen.
De mooie dingen in je leven zijn de vingerafdrukken van God. Als je die opschrijft in een apart boekje of zo dan kun je je daar in moeilijke dagen aan vasthouden. God houdt van je. Dat kun je ook lezen in Vaders Liefdesbrief. God is in je leven aanwezig.

Samenwerken, hulp bieden

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. (Romeinen 12:4-6)Stichting The God story
Zij hebben Connect Groepen, organiseren Events en werken
op scholen. Een Connect Groep bestaat uit christenen van verschillende groeperingen, die anderen vertellen over Jezus.
En de nieuwe leerlingen van Jezus gaan dan weer anderen helpen Jezus te leren kennen. Deze groepen kunnen overal ontstaan: in kroegen, voetbal-kantines, scholen, huizen enz. Meer informatie vind je hier.
De Grote Opdracht van Jezus om hem na te volgen wordt zo in praktijk gebracht. Je vindt deze groepen bijvoorbeeld in Epe, Heerde, Elburg.

Jezus kwam op hen toe en zei: “... Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28: 18-20 )


Crossroads Leiden, bij die kerk ben ik nu
Basisschool "De Weerklank", Robijnstraat 100, 2332 KV Leiden. Crossroads Leiden is een verse uiting van de Kerk der eeuwen. Wij zijn verbonden met de Nieuw Testamentische Kerk uit Handelingen 2. Ook zijn wij verbonden met de wereldwijde Kerk en de gemeenten in Nederland, die belijden dat Jezus Heer is.

 

De zienswijze van Crossroads Leiden, die je hierboven kunt lezen, ligt me na aan het hart.
De preken sluiten aan bij de praktijk van ons dagelijks leven. Er wordt heel enthousiast muziek gemaakt en gezongen. Om de week, op de oneven weeknummers van het jaar, is er een dienst. Die begint om 10.30uur.
Op de tussenliggende zondag komen de mensen in Wijkgroepen bij elkaar. Het is de bedoeling, mensen uit de buurt uit te nodigen om hierbij aanwezig te zijn. Je leert elkaar daar beter kennen en er wordt aan Bijbelstudie gedaan. De groepen zijn verschillend en het nieuwe systeem van Wijkgroepen is nog in opbouw.
Op de website van Crossroads vind je meer informatie. Ik was blij verrast dat er veel samenwerking is met mensen van andere kerken op allerlei gebied, om hulp te bieden aan mensen in Leiden en omgeving! Hier onder vind je daarover informatie.


Wil je graag praktische ondersteuning geven? Of heb je dat juist nodig?

Stichting Voor Elkaar Leiden kan je hier vast bij behulpzaam zijn. Vanuit ons verlangen om
er i.s.m. andere kerken op tal van manieren te kunnen zijn voor onze medemens, hebben we Stichting Voor Elkaar Leiden opgericht als een soort van interkerkelijk diaconaal platform.
Er zijn al een heel aantal projecten actief! Heb jij een droom op je hart voor een bepaalde
groep kinderen, tieners, jongeren, gezinnen of ouderen? Misschien is er iets voor jou bij!HIP: Hulp in de praktijk
Crossroads Leiden is initiatiefnemer van HiP Leiden. Als iemand zit met een praktisch probleempje of eenzaam is en hij heeft geen anderen om zich heen die hem hierbij kunnen helpen, wil HiP er voor deze mensen zijn.

 

Schuldhulpmaatje
Samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk van Oegstgeest e.o. heeft Crossroads Leiden het project SchuldHulpMaatje Leiden e.o. gestart. Als SchuldHulpMaatje ben je tot een steun voor wie moeite heeft met zijn administratie of financiën. Je helpt ze de ins en outs op een rij te zetten en steunt ze in een plan naar weer een financieel vrij leven.

 

Fietskliniek
Elke donderdagavond tussen 7 en 9 uur houden wij een fietskliniek bij De Wijkplaats, Topaaslaan, Mors, Leiden. Onze doelgroep is mensen die geen geld hebben om hun fiets door een fietsen-
maker te laten repareren. Het gaat om simpele reparaties zoals banden plakken, verlichting, ketting, remmen, etc. We doen dit project vanuit diverse kerken in Leiden, zoals Crossroads Leiden, Maranathawijkgemeente (PKN) en de Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o. Wij zijn op zoek naar meer christenen die af en toe (natuurlijk ook regelmatig) mee willen sleutelen. Kom je een keer meedoen om te kijken of het iets voor je is?

 

Bouwen aan je relatie
Deze cursus kun je zien als een investering in je relatie.
Na de cursus heb je meer inzicht in jezelf, je partner en je relatie. Je bent op een leuke en creatieve manier dichter naar elkaar gegroeid. De cursus is zeer geschikt voor jonge stellen die hun relatie serieus willen nemen.
Die willen bouwen aan een relatie die een leven lang mee zal gaan!

 

Meer informatie over hulpprojecten vind je bij Voor Elkaar Leiden. Ook in andere steden zijn dergelijke projecten!


 

© Alle foto's van schilderijen op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.