Verhalen over “50 Tinten Hemelsblauw”


Inhoud van deze website

Sinds 2010 heb ik twee series gemaakt.
Eerst een serie schilderijen in tempera genaamd “Er is meer tussen Hemel en aarde”. Van deze serie ziet u een aantal schilderijen lager op de pagina.
Vanaf 2013 maak ik pastel tekeningen. In 2015 kwam ik er achter dat zij onderdeel van verhalen zijn. De serie heet “50 Tinten Hemelsblauw ”
Er staan vaak Bijbelteksten bij de schilderijen en de tekeningen van beide series.

De liefde van God

In de verhalen en tekeningen van de serie “50 Tinten Hemelsblauw” komt de liefde van God naar voren. En daarbij komen ook vaak Bijbelteksten te pas. De titel van de serie verhalen met tekeningen verwijst naar de film “50 Tinten Grijs”, die gaat over macht en over misbruik. Door die film kunnen veel mensen de weg kwijt raken in hun relatie. Een goede intieme relatie is niet gebaseerd op machtspelletjes.
God zegt: “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13: 4-7)

 

“Een Wonder!” het eerste verhaal in deze serie kunt u tijdelijk hier downloaden.
“Jona en de vis” het tweede verhaal in deze serie kunt u tijdelijk hier downloaden.
“De Hemel” het derde verhaal in deze serie kunt u tijdelijk hier downloaden.

 


Onschuld, 2013

Soft pastel op papier van gerecycled katoen
40 x 30 cm
(verkocht)

“Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.”
(Marcus 10:15)

 

 

 

 

 

 


Hoi, ik ben Joy

Soft pastel op papier van gerecycled katoen
20 x 14 cm

Er is weer een nieuw verhaal: “Jona en de vis”. Je kunt het hierboven downloaden. Het is het tweede verhaal over de liefde van God. Ik vertel er ook een deel van.
God kan zulke verbazende dingen doen. Wist je dat hij een plan heeft voor ieder van ons?

 

 

 

 


Verhalen

In augustus 2013 begon
ik met tekeningen in zacht pastel. Een kist vol teke-
ningen heb ik gemaakt.
Ik had ze al een tijd op de website staan.
Toen begreep ik dat de tekeningen onderdelen van korte verhalen zijn.
Het eerste verhaal was af in 2015. Maar er zit nog veel meer in de koffer dus er komen nog veel meer verhalen aan!

 

 

 

 

 


Schilderijen: “Er is meer tussen Hemel en aarde”

Schilderijen: “Er is meer tussen Hemel en aarde”.

Thema van de schilderijen is “Er is meer tussen Hemel en aarde”. De inhoud gaat altijd over God en je vindt er vaak Bijbelteksten bij. Je ziet ook christelijke symbolen, die daar ook worden uitgelegd als dat nodig is. Er zijn 18 schilderijen. Op deze pagina, onder de tekeningen, vindt u al een aantal schilderijen en daar achteraan nog een pagina.
Van oudsher schilder ik op panelen in de tempera techniek. Hiervan zijn ook reproducties verkrijgbaar. Bijvoorbeeld prints op canvas of op forex en posters. Op de pagina Bestellen vindt u meer informatie over de diverse producten en over prijzen.


Genieten, 2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
63 x 122 cm
€ 1620,-

Je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag, het is het loon dat God je heeft gegeven. (Prediker 9:9)

 

Enjoy to travel on angel’s wings...


Verwondering, 2013

Twee panelen aan elkaar;
tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
122 x 126 cm
€ 3240,-

...vrouwen... erken het gezag van uw man. Dan zullen de mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen omdat zij zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. (1 Petrus 3: 1-4)


Boven jezelf uitstijgen, 2012-2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
122 x 94 cm
€ 2880,-

Verbeter de wereld, begin bij jezelf... Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7, 1) Waar luister je eigenlijk naar? …schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... (Filippenzen 4, 8)


Het kruis en het licht, 2012

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
Ruit 85 x 85 cm
€ 1800,-

Het kruis is het symbool voor Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. En hij is ons voorbeeld.
Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.” (Johannes 8, 12)
Dus: als je kiest voor het kruis, heb je het licht in handen.


Cirkel van licht, 2011

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
62 x 72 cm
€ 1620,-

Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt wordt beschermd. (Spreuken 29, 25)
...dan is het opdat u de moed krijgt te volharden...
(2 Korinthiërs 1, 6)

 

Keep on dancing...


Schattebout, 2011

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout 
50 x 62,5 cm
€ 1440,-

Een lachend gezicht verblijdt het hart,…
(Spreuken 15, 30)

In het schilderij is ook een vis te zien. De vis is het symbool van het Christelijk geloof. Vis = ICHTHUS (in het Grieks).
Elke letter hiervan heeft een betekenis en zo komt men tot: “Jezus Christus, Gods zoon, Verlosser”.


Meer schilderijen

Ga naar Bestellen

 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.
Tussen de originelen en de prints die door ons worden geleverd is een kleine afwijking in de kleur mogelijk. Wat u ziet op uw monitor kan enigszins anders van kleur zijn dan onze producten.