Een tekening van de Vader op pagina Verhalen!


Een website over God, die er altijd voor ons is.

 

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Moge velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de Heer.
(Psalmen 40:4)

Wat fijn dat je naar deze website bent gekomen.
Ik ben Luus Verheijen. Sinds 2009 ben ik bezig met christelijke kunst. Mijn schilderijen zijn een kanaal van openbaring.
Elk schilderij begint met zwarte lijnen, die krachtlijnen worden genoemd. Eerst weet ik zelf nog niet wat het zal worden. Ik ben hierbij een werktuig van de Heer, hij bepaalt wat het wordt.

 

 

Dichtbij het doel

 

Dit is mijn eerste tekening van 2020.
Het huis dat je hier ziet is belangrijk in Gods Plan.
God heeft op 18-02-19 gezegd:
DE PLAATS ZAL ZIJN TOT REDDING VAN VELEN
Het verhaal over deze tekening kun je hier downloaden.

 

“ Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam. (Jesaja 60: 18)”

 


De naam van de website

 

Faam

Het gaat hier om de grootsheid van God. Faam betekent beroemdheid, goede reputatie. Die wordt bijvoorbeeld weergegeven in de verhalen, die je op deze website kunt vinden.

 

777
Het getal zeven is het getal van de volheid. Het is heel belangrijk in de Bijbel. Het wordt wel
294 keer gebruikt! Vaak moest iets 7x gedaan worden. Een voorbeeld:

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.” (Matteüs 18: 21-22)

Info
Je krijgt op deze website dus veel informatie over God en
over de Bijbel, die gewoon bruikbaar is in het dagelijks leven. Hieronder vind je informatie over de schilderijen. Het thema van de schilderijen is: “Er is meer tussen Hemel en aarde”
De Verhalen hebben een eigen pagina.
En op de Nieuws/Agenda pagina vind je de nieuwe tekeningen met een beschrijving en de eventueel geplande activiteiten.
De pagina Redding is speciaal bedoeld voor mensen hulp nodig hebben vanwege storing,
die zij ervaren vanuit de geestelijke wereld.

 

 


“Er is meer tussen Hemel en aarde”

Geestelijke wereld

 

Er is natuurlijk meer tussen hemel en aarde. En tegenwoordig zijn veel mensen bezig met spirituele zaken. Maar ik wil hier meteen maar even zeggen dat het op deze website niet gaat over het bewust uit je lichaam treden en vertoeven in de geestelijke of onzichtbare wereld. Wees verstandig en ga daar niet uit jezelf heen!
God bepaalt wanneer je de geestelijke wereld betreedt; bijvoorbeeld als je sterft, of als je van Hem een visioen krijgt of een droom. In de geestelijke wereld zijn veel gevaren voor een argeloos mens.
“Boven jezelf uitstijgen”
Wat in je hart is, is belangrijk. Ons innerlijk bestaan kan van dag tot dag worden vernieuwd. Een kwestie van: verbeter de wereld, begin bij jezelf! Daar gaat ook het schilderij dat hierbij staat over. Waar luister je eigenlijk naar?

…schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... (Filippenzen 4, 8)

Sommige mensen zijn heel gevoelig voor invloeden uit de geestelijke wereld. Als je storing ervaart, hoeft het niet zo te zijn dat je verkeerd bezig bent hoor. Bijvoorbeeld: Als je iets goeds voor God wilt gaan doen, dan kan de boze je komen storen om je goede actie tegen te houden. Als je last hebt van invloeden uit de geestelijke wereld kun je het volgende bidden (doe dat met open ogen):
“Vader ik wil slechts zien wat u me wilt laten zien, ik wil alleen horen wat u voor mijn oren hebt bestemd. En ik wil enkel voelen en weten wat uw Heilige Geest mij openbaart, in Naam van onze Heer Jezus Christus.” Bij mij helpt dat heel goed om ongestoord te kunnen inslapen.
Muziek kan ook een heel positieve werking hebben. Het lied Savior (Redder) is voor mij heel belangrijk geweest in de nacht waarin Jezus mij heeft bevrijd... Op de pagina Redding vind je meer informatie over wat je kunt doen bij storing vanuit de geestelijke wereld.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Spreuken 4: 23)

Thema van de schilderijen: “Er is meer tussen Hemel en aarde”.

De inhoud van mijn schilderijen gaat altijd over God en je vindt er vaak Bijbelteksten bij. Je ziet ook christelijke symbolen, die daar ook worden uitgelegd als dat nodig is. Er zijn 17 schilderijen. Op deze pagina vind je al een aantal schilderijen en aan het einde kun je een tweede pagina met schilderijen aanklikken.


Cirkel van licht

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
62 x 72 cm

Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt wordt beschermd. (Spreuken 29, 25)
...dan is het opdat u de moed krijgt te volharden...
(2 Korinthiërs 1, 6)

 

Keep on dancing...


Verwondering

Twee panelen aan elkaar;
tempera en houtskool op hardboard met vurenhou
122 x 126 cm

...vrouwen... erken het gezag van uw man. Dan zullen de mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen omdat zij zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. (1 Petrus 3: 1-4)


Genieten

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
63 x 122 cm

Je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag, het is het loon dat God je heeft gegeven. (Prediker 9:9)

 

Enjoy to travel on angel’s wings...


Meer schilderijen

 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.