Gods Faam wordt hier besproken!


 

 

Welkom,

Genade zij u en de vrede van hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus… (Openb.1:4)

 

Wat fijn dat je naar deze website bent gekomen. Het is niet zozeer mijn website als wel die van het Woord van God.
Daarom sta ik ook maar half op de foto. De Bijbel is de basis.

 

Inleiding

Faam

Het gaat hier niet om mijn faam, mijn beroemdheid, maar om de grootsheid van God. En ik spreek veel over de manieren waarop God zich heeft laten zien in mijn leven. U vindt er verhalen waarin schilderijen en tekeningen als illustratie worden gebruikt en waar Bijbelteksten in voorkomen. Er is een verhaal voor kinderen. Het is een verhaal over God, met daarin 7 schilderijen. Het wordt verteld door Schattebout. Je kunt het downloaden als pdf-bestand hier en als PowerPoint-bestand hier. De andere verhalen zijn voor volwassenen bedoeld. Misschien kunt u ze wel samen met uw kinderen lezen. Verder op de pagina zult u schilderijen zien, meestal met Bijbelteksten of Bijbelse symbolen.

 

777
Het getal zeven is het getal van de volheid. Het is heel belangrijk in de Bijbel. Het wordt wel 294 keer gebruikt! Vaak moest iets 7x gedaan worden. Een voorbeeld uit Matteus 18: 21-22:
²¹ Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” ²²Jezus antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.”

 

Info
U krijgt op deze website dus veel informatie over God en de Bijbel, die gewoon bruikbaar is in het dagelijks leven. De hele website is bedoeld als informatie over God en hoe ik hem heb leren kennen.
Hieronder vindt u eerst informatie over de verhalen en dan over de schilderijen. En op de Nieuws/Agenda pagina kunt u zien hoezeer er tegenwoordig wordt gewerkt aan de eenheid tussen de verschillende christelijke kerken in Nederland. Zoals Jezus zei: “Laat ons allen een zijn Vader.” Dus u vindt daar informatie over wat er zoal in Nederland is gedaan en wat je zelf kunt doen om
de eenheid te bevorderen!


 

Verhalen over “50 Tinten Hemelsblauw”


De liefde van God

In de verhalen en tekeningen van de serie “50 Tinten Hemelsblauw” komt de liefde van God naar voren. En daarbij komen ook vaak Bijbelteksten te pas. De titel van de serie verhalen met tekeningen verwijst naar de film “50 Tinten Grijs”, die gaat over macht en over misbruik. Door die film kunnen veel mensen de weg kwijt raken in hun relatie. Een goede intieme relatie is niet gebaseerd op machtspelletjes.
God zegt: “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles hoopt ze in alles volhardt ze.” (1 Korintiërs 13: 4-7)

 

“Een Wonder!” het eerste verhaal in deze serie kunt u tijdelijk hier downloaden.
“Jona en de vis” het tweede verhaal in deze serie kunt u tijdelijk hier downloaden.
“De Hemel” het derde verhaal in deze serie kunt u tijdelijk hier downloaden.

 


Hoi, ik ben Joy

Soft pastel op papier van gerecycled katoen
20 x 14 cm

Er is weer een nieuw verhaal: “De Hemel”. Je kunt het hierboven downloaden. Het is het derde verhaal over de liefde van God. Ik vertel er weer een deel van.

 

Een kijkje in de Hemel, wie wil dat nou niet?


Onschuld, 2013

Soft pastel op papier van gerecycled katoen
40 x 30 cm
(verkocht)

“Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.”
(Marcus 10:15)

 

 

 

 

 


Verhalen

In augustus 2013 begon
ik met tekeningen in zacht pastel. Een kist vol teke-
ningen heb ik gemaakt.
Ik had ze al een tijd op de website staan.
Toen begreep ik dat de tekeningen onderdelen van korte verhalen zijn.
Het eerste verhaal was af in 2015. En nu zijn er al drie. Maar er zit nog meer in de koffer dus er komen nog meer verhalen aan!

 

 

 

 

 


“Er is meer tussen Hemel en aarde”

Geestelijke wereld

Er is natuurlijk meer tussen hemel en aarde en tegenwoordig zijn veel mensen bezig met spirituele zaken. Maar ik wil hier meteen maar even zeggen dat het hier niet gaat over het bewust uit je lichaam treden en vertoeven in de geestelijke of onzichtbare wereld. Wees verstandig en ga daar niet heen! God bepaalt wanneer je de geestelijke wereld betreedt; bijvoorbeeld als je sterft. In de onzichtbare wereld zijn veel gevaren voor een argeloos mens. Sommige mensen zijn heel gevoelig voor invloeden uit de geestelijke wereld.
Als je daar last van hebt kun je het volgende bidden: “Vader ik wil slechts zien wat u me wilt laten zien, ik wil alleen horen wat u voor mijn oren hebt bestemd. En ik wil enkel voelen en weten wat uw Heilige Geest mij openbaart, in naam van onze Heer Jezus Christus.” Bij mij helpt dat heel goed.
En wanneer bijvoorbeeld de apostel Paulus zegt in 2 Korintiërs 2:18 “Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare…” dan bedoelt hij niet dat we uit onszelf moeten treden maar dat uiterlijkheden weinig van belang zijn en dat het gaat om wat in je hart is en dat ons innerlijk bestaan van dag tot dag wordt vernieuwd! Een kwestie van: verbeter de wereld, begin bij jezelf dus.
Paulus zegt ook in 2 Korintiërs 2: 6-10
6 De God die heeft gezegd: “Uit de duisternis zal licht schijnen,” heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 7 Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 8 We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. 9 We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. 10 We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. 

Thema van de schilderijen: “Er is meer tussen Hemel en aarde”.

De inhoud van de schilderijen gaat altijd over God en je vindt er vaak Bijbelteksten bij. Je ziet ook christelijke symbolen, die daar ook worden uitgelegd als dat nodig is. Er zijn 18 schilderijen. Op deze pagina, onder de tekeningen, vindt u al een aantal schilderijen en daar achteraan nog een pagina met schilderijen.
Van oudsher schilder ik op panelen in de tempera techniek. Hierover vindt u meer op de pagina Achtergronden. Er zijn ook reproducties verkrijgbaar. Bijvoorbeeld prints op canvas of op forex en posters. Op de pagina Bestellen vindt u meer informatie over de diverse producten en over prijzen.


Genieten, 2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
63 x 122 cm

Je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag, het is het loon dat God je heeft gegeven. (Prediker 9:9)

 

Enjoy to travel on angel’s wings...


Verwondering, 2013

Twee panelen aan elkaar;
tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
122 x 126 cm

...vrouwen... erken het gezag van uw man. Dan zullen de mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen omdat zij zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. (1 Petrus 3: 1-4)


Boven jezelf uitstijgen, 2012-2013

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
122 x 94 cm

Verbeter de wereld, begin bij jezelf... Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. (Matteüs 7, 1) Waar luister je eigenlijk naar? …schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... (Filippenzen 4, 8)


Het kruis en het licht, 2012

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
Ruit 85 x 85 cm

Het kruis is het symbool voor Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. En hij is ons voorbeeld.
Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft.” (Johannes 8, 12)
Dus: als je kiest voor het kruis, heb je het licht in handen.


Cirkel van licht, 2011

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
62 x 72 cm

Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt wordt beschermd. (Spreuken 29, 25)
...dan is het opdat u de moed krijgt te volharden...
(2 Korinthiërs 1, 6)

 

Keep on dancing...


Schattebout, 2011

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout 
50 x 62,5 cm

Een lachend gezicht verblijdt het hart,…
(Spreuken 15, 30)

In het schilderij is ook een vis te zien. De vis is het symbool van het Christelijk geloof. Vis = ICHTHUS (in het Grieks).
Elke letter hiervan heeft een betekenis en zo komt men tot: “Jezus Christus, Gods zoon, Verlosser”.


Meer schilderijen

Ga naar Bestellen

 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.
Tussen de originelen en de prints die door ons worden geleverd is een kleine afwijking in de kleur mogelijk. Wat u ziet op uw monitor kan enigszins anders van kleur zijn dan onze producten.