Wil je meer contact met God?
Zie de Checklist op pagina Redding!


Een website over God, die er altijd voor ons is.

 

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Moge velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de Heer.
(Psalmen 40:4)

Wat fijn dat je naar deze website bent gekomen.
Ik ben Luus Verheijen. Sinds 2009 ben ik bezig met christelijke kunst. Mijn schilderijen zijn een kanaal van openbaring.
Elk schilderij begint met zwarte lijnen, die krachtlijnen worden genoemd. Eerst weet ik zelf nog niet wat het zal worden. Ik ben hierbij een werktuig van de Heer, hij bepaalt wat het wordt.

 

De volgende drie tekeningen horen bij elkaar. Voor ik ging schetsen zei ik: “God ik ben zo benieuwd welk verhaal u nu gaat vertellen!” Meestal duurt het wel een aantal dagen voor ik zie wat de lijnen betekenen. Nu niet. Ik zag meteen dat het Nehemia 1: 9 was, wat ik kortgeleden
had gelezen!

 

Daar zei God tegen Mozes:

“... Als jullie naar mij terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie,
ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen en bijeenbrengen
op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.”

1.

“... Als jullie naar mij terugkeren, en je houden aan mijn geboden en die naleven, zal ik jullie, ook al zouden jullie verbannen zijn naar het eind van de hemel, terughalen...”

Het kruis is hier een teken van dichtbij Jezus zijn. Het gaat hier over twee personen, die apart van elkaar tot Jezus zijn gekomen en later in de problemen kwamen.
Dat zie je aan het rood op de kruisen. Maar het rood betekent ook: onder het bloed van Jezus, ben je veilig in het licht van God.
Hier zijn de mensen verbannen, maar hun geest, de twee vogels bovenaan, is vrij, door Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

2.

“... Zal ik jullie terughalen en bijeenbrengen…”

De vrouw is door God al vlakbij de blauwe cirkel gebracht en zij wacht. Zij ziet uit naar de man in de verte. In de geest zijn ze soms al samen (in dromen en visioenen). God zal hen bijeenbrengen in de blauwe cirkel. In de blauwe cirkel komt ook het moment, waarop zij besluiten echt samen en met God verder te gaan.

 

 

3.

“ … Bijeenbrengen
op de plaats die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen.”

Blauw is hier de kleur van de Heilige Geest.
Je ziet een blauwe vogel. In de blauwe cirkel zijn de man en vrouw bij elkaar ge-
bracht.
Dan maakt de Heer
het wáár, in het dagelijks leven. Hier zal hun woning zijn. Zij laten zich door God richting geven om te gaan naar die plaats, die hij heeft uitgekozen om er zijn naam te laten wonen.
Met het vuur van de Heilige Geest komen
ze aan op die plaats.

 

God bevrijdt de plaats
en zuivert haar met
vuur.
Deze plaats zal zijn tot redding van velen…
Wat God al eerder heeft gezegd komt dan uit.

 

“ Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam. (Jesaja 60: 18)”

 


De naam van de website

 

Faam

Het gaat hier om de grootsheid van God. Die wordt bijvoorbeeld weergegeven in de verhalen,
die je op deze website kunt vinden.

 

777
Het getal zeven is het getal van de volheid. Het is heel belangrijk in de Bijbel. Het wordt wel
294 keer gebruikt! Vaak moest iets 7x gedaan worden. Een voorbeeld:

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.” (Matteüs 18: 21-22)

Info
Je krijgt op deze website dus veel informatie over God en
over de Bijbel, die gewoon bruikbaar is in het dagelijks leven. Hieronder vind je informatie over de schilderijen. Het thema van de schilderijen is: “Er is meer tussen Hemel en aarde”
De Verhalen hebben een eigen pagina.
En op de Nieuws/Agenda pagina vind je de nieuwe tekeningen met een beschrijving en de eventueel geplande activiteiten.
De pagina Redding is speciaal bedoeld voor mensen hulp nodig hebben vanwege storing,
die zij ervaren vanuit de geestelijke wereld.

 

 


“Er is meer tussen Hemel en aarde”

Geestelijke wereld

 

Er is natuurlijk meer tussen hemel en aarde. En tegenwoordig zijn veel mensen bezig met spirituele zaken. Maar ik wil hier meteen maar even zeggen dat het op deze website niet gaat over het bewust uit je lichaam treden en vertoeven in de geestelijke of onzichtbare wereld. Wees verstandig en ga daar niet uit jezelf heen!
God bepaalt wanneer je de geestelijke wereld betreedt; bijvoorbeeld als je sterft, of als je van Hem een visioen krijgt of een droom. In de geestelijke wereld zijn veel gevaren voor een argeloos mens.
“Boven jezelf uitstijgen”
Wat in je hart is, is belangrijk. Ons innerlijk bestaan kan van dag tot dag worden vernieuwd. Een kwestie van: verbeter de wereld, begin bij jezelf! Daar gaat ook het schilderij dat hierbij staat over. Waar luister je eigenlijk naar?

…schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is... (Filippenzen 4, 8)

Sommige mensen zijn heel gevoelig voor invloeden uit de geestelijke wereld. Als je storing ervaart, hoeft het niet zo te zijn dat je verkeerd bezig bent hoor. Bijvoorbeeld: Als je iets goeds voor God wilt gaan doen, dan kan de boze je komen storen om je goede actie tegen te houden. Als je last hebt van invloeden uit de geestelijke wereld kun je het volgende bidden (doe dat met open ogen):
“Vader ik wil slechts zien wat u me wilt laten zien, ik wil alleen horen wat u voor mijn oren hebt bestemd. En ik wil enkel voelen en weten wat uw Heilige Geest mij openbaart, in Naam van onze Heer Jezus Christus.” Bij mij helpt dat heel goed om ongestoord te kunnen inslapen.
Muziek kan ook een heel positieve werking hebben. Het lied Savior (Redder) is voor mij heel belangrijk geweest in de nacht waarin Jezus mij heeft bevrijd... Op de pagina Redding vind je meer informatie over wat je kunt doen bij storing vanuit de geestelijke wereld.

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (Spreuken 4: 23)

Thema van de schilderijen: “Er is meer tussen Hemel en aarde”.

De inhoud van mijn schilderijen gaat altijd over God en je vindt er vaak Bijbelteksten bij. Je ziet ook christelijke symbolen, die daar ook worden uitgelegd als dat nodig is. Er zijn 17 schilderijen. Op deze pagina vind je al een aantal schilderijen en aan het einde kun je een tweede pagina met schilderijen aanklikken.


Cirkel van licht

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
62 x 72 cm

Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt wordt beschermd. (Spreuken 29, 25)
...dan is het opdat u de moed krijgt te volharden...
(2 Korinthiërs 1, 6)

 

Keep on dancing...


Verwondering

Twee panelen aan elkaar;
tempera en houtskool op hardboard met vurenhou
122 x 126 cm

...vrouwen... erken het gezag van uw man. Dan zullen de mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen omdat zij zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. (1 Petrus 3: 1-4)


Genieten

Tempera en houtskool op hardboard met vurenhout
63 x 122 cm

Je zwoegt onder de zon, dus geniet elke dag, het is het loon dat God je heeft gegeven. (Prediker 9:9)

 

Enjoy to travel on angel’s wings...


Meer schilderijen

 

© Alle foto's op deze website zijn en blijven eigendom van Luus Verheijen.
 Niets op deze website mag dan ook worden gekopieerd zonder haar uitdrukkelijke toestemming.